Alla barn i centrum- inbjudan till föräldragrupp

ABC är gruppträffar om föräldraskap för alla föräldrar till barn mellan 3 - 12 år. Programmet syftar till att stärka relationen mellan barn och föräldrar och bygga grunden för en trygg och harmonisk uppväxt.

Läs mer

Hagaskolan på facebook

Nu kan du följa Hagaskolan på facebook.

Läs mer

Rutiner elevdatorer

Allt du behöver veta om din elevdator...

Läs mer

Reflektionseftermiddagar

För åk 1-6 grundskola och grundsärskola så sker reflektionseftermiddagar sker två gånger /termin och syftar till att lärare ska ges möjlighet att fördjupa sig i forskning kring lärandet för att på ett ännu bättre sätt öka måluppfyllelsen.

Läs mer

Hagaeleverna växer med musikalen

Eleverna på Hagaskolan – grundskolan, grundsärskolan och hörselverksamheten – tar inför kulturhuvudstadsåret fram en musikaluppsättning med inspiration av Grease i samarbete med professionella aktörer.

Läs mer

Elevensval Haga Community

På elevensval har en grupp elever producerat, bilder, texter, filmer och fotografier. De färdiga produktionerna kommer att läggas ut på gruppens egentillverkade hemsida den närmaste veckan.

Haga community lanserar snart det nya spelet BOSSTAGE.
Prova spelet inom kort!!

Läs mer

Redovisningar temaveckan 2014

Klicka på länken för att komma till redovisningsbloggen...

Läs mer

Länkar
Artiklar
Sök artikel
Skriv artikel
Nya artiklar

Kontakta oss - Personal F-6

Alla barn i centrum- inbjudan till föräldragrupp

Redigera i Pixlr

Välkommen till höstens första föräldraråd

abaft