Hagaskolan i Umeå finns inte längre på denna webbadress. Testa skola.umea.se istället.

Grundsärskolan

Grundskola för alla

Varje människa är unik och alla föds vi med olika förutsättningar. Den vanliga grundskolans kunskapskrav är hårda och det finns barn med olika typer av utvecklingsstörningar och särskilda behov som inte lyckas nå upp till dessa och då är det inte rättvist att de ska tvingas utsättas för den omöjliga kampen.

Därför finns det i Sverige något som heter grundsärskolan, särskilt utvecklad för barn med utvecklingsstörningar. I grundsärskolan, som precis som den vanliga grundskolan består av nio årskurser, bedöms varje barn utifrån sina egna förutsättningar med mål att ge kunskaper och värden, personlig utveckling, social samvaro och en bas för att senare i livet kunna delta på ett aktivt plan i samhället trots sin medfödda utvecklingsstörning. Alla människor är viktiga byggstenar i samhället och det är viktigt att det får finnas plats för olikheter och möjligheter för alla.

Individuella utvecklingsplaner

Eftersom en utvecklingsstörning kan variera kraftigt i typ och grad så går det inte att utforma en grundsärskola med allmänna utvecklingsplaner på det vis som man gör i den vanliga grundskolan. Varje barn får istället ett individuellt upplägg som vårdnadshavare och elev tillsammans med skolan arbetar fram. Klasserna är små men i övrigt är det mer eller mindre samma ämnen som i den vanliga grundskolan, allt från svenska och matematik till praktiskestetiska ämnen, idrott och slöjd.

Betygsättning

Elever i grundsärskolan betygsätts inte på samma vis som elever i vanlig grundskola, men efter avslutad skolgång lämnas ett intyg ut som styrker närvaro och deltagande i grundsärskolan och om man vill kan man också få ett allmänt studieomdöme. Man kan också begära att få ämnesbetyg, men det är inte standardförfarande.

Saker vi rekommenderar